• LinkedIn
  • Subcribe to Our RSS Feed

Nieuwe Gezondheid

persoonlijke begeleiding, training en coaching

Leefstijl- en preventie inspiratie voor een gezonde toekomst.

Op naar een gezonde leefstijl

Iedereen heeft zichzelf een bepaalde leefstijl aangeleerd of juist aangeleerd gekregen. Gezien de kwaliteit van de leefstijlkennis in de afgelopen 50 jaar, de overload van commerciële boodschappen die ons dagelijks om de oren vliegt en de omgeving waarin we leven (een omgeving die uitnodigt om veel te zitten en ongezond en veel te eten en te drinken), is het niet vreemd dat meer dan 50% van de bevolking overgewicht heeft en er jaarlijks 70.000 diabeten bij komen in Nederland.
Vaak doen we door onze ongezonde leefstijl ook persoonlijke overtuigingen op, die ons kunnen weerhouden om het tij te keren, zoals “Sporten, dat is niks voor mij” of “Groenten, daar heb ik nooit zin in gehad” of “Elke dag wandelen, daar heb ik geen tijd voor”. Vanuit die negatieve denkbeelden blijft positief initiatief meestal uit. Een eerste stap in leefstijlverandering is dan ook het omdenken. Ofwel, anders durven denken en gedachten eigen maken die ons dichter naar ons gewenste doel brengen.

Officieel steunpunt Nieuwe Gezondheid

Persbericht Nieuwe Gezondheid:

“Met het programma ‘Alles is Gezondheid’ zet het Nationaal Programma Preventie in op samenwerking met verschillende partijen waaronder maatschappelijke partners, gemeenten, en het bedrijfsleven. 2017 is het jaar dat Nieuwe Gezondheid inhaakt op deze beweging.

Anky Loohuis is met de ondertekening Nieuwe Gezondheid ambassadeur geworden, wat betekent dat zij haar achterban gaat informeren, ondersteunen en stimuleren om de WHO beweeg- en preventie richtlijn toe te passen, de richtlijnen goede voeding toe te passen van de Gezondheidsraad en mensen zal inspireren om duurzame leefstijl veranderingen te maken.

Elke 2 maanden reikt Anky Loohuis vanuit Nieuwe Gezondheid, een leefstijl thema aan, om de achterban te informeren over gezondheidsbevordering, leefstijl als medicijn en healthy aging. Klanten van Anky Loohuis kunnen gratis gebruik maken van het Nieuwe Gezondheid dossier online en daar zelf een persoonlijke leefstijl SWITCH kiezen. Vanuit Nieuwe Gezondheid wordt inspiratie informatie aangereikt en een oefendossier voor duurzame implementatie beschikbaar gesteld.”

Hoe ga ik te werk?

De coaching bestaat standaard uit 3 gesprekken. Tijdens het eerste kennismakingsgesprek bespreken we je huidige situatie. Dit gesprek staat verder in het teken van bewegen. Naar aanleiding van ons gesprek stel ik een bewegingsprogramma voor je samen. Het tweede gesprek gaat over voeding en hoe dit te veranderen/verbeteren. Ook evalueren we de bewegingsdoelen die we hebben gesteld na het eerste gesprek. Tijdens het derde gesprek komt, behalve de beweging en de voeding, ook het mentale gedeelte aan bod. Hoe ga je deze nieuwe leefstijl volhouden zonder terug te vallen in oude gewoontes?

Samen bespreken we, na deze 3 gesprekken, of verdere ondersteuning en begeleiding nodig is. Indien nodig, stuur ik je door naar een fysiotherapeut, diëtist of psycholoog voor extra ondersteuning.


Meer informatie?
Tel. 0623185706
E-mailinfo@ankyloohuis.nl

Of:

Neem contact op